Privacy & Cookie beleid

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website van Fotowerkgroep Foto-NHN bezoekt.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://foto-nhn.nl/ worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Fotowerkgroep Foto-NHN zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Fotowerkgroep Foto-NHN kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Optimaleren van de website

Gegevens van leden

De gegevens die de leden van de werkgroep aan Fotowerkgroep Foto-NHN verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Er worden niet meer gegevens opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor het voeren van een goede administratie. Op verzoek van een lid wordt te allen tijde zijn/haar verstrekte gegevens gewijzigd in zijn/haar account. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens nog maximaal 6 maanden bewaard.
Gegevens die door een lid aan Fotowerkgroep Foto-NHN zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
– Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Cookies

Fotowerkgroep Foto-NHN maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

Sessie cookies
Foto-NHN maakt gebruik van sessie-cookies. Deze cookies laten zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek heb bekeken. Zodra u uw webbrowser afsluit, verwijdert uw browser deze cookies.
Aangezien iedere browser anders is, verwijst Fotowerkgroep Foto-NHN u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Disclaimer

Fotowerkgroep Foto-NHN is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Fotowerkgroep Foto-NHN heeft geen verantwoordelijkheid voor registratie en/of opslag van gegevens verzameld door een internet provider etc.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Fotowerkgroep Foto-NHN behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen Fotowerkgroep Foto-NHN adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Fotowerkgroep Foto-NHN wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.
Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 20-05-2018